Verliesverwerking

‘En dan staat opeens je leven helemaal stil.’

Als iemand in je directe omgeving gaat scheiden of te horen krijgt dat hij/zij ernstig ziek is, met misschien zelfs overlijden tot gevolg zakt de grond onder je voeten vandaan. Je voelt van alles: boosheid, angst, verdriet en soms zelfs blijheid, omdat dan de ruzie stopt of dat het toch na een spannend en lang ziekbed wel weer goed komt.

Ook al is iedereen zich er bewust van dat verdriet en rouw bij het leven hoort, toch is het een moeilijk onderwerp om bij stil te staan. Wij mensen houden ervan om grip te hebben op alles wat er rondom ons gebeurt. 

Wij volwassenen kunnen kinderen en jongeren niet behoeden voor pijn en verdriet. Voor kinderen is een scheiding of het overlijden van een dierbaar persoon of huisdier een ingrijpende gebeurtenis. Naast dat zij in de war zijn, kunnen ze heel veel vragen krijgen, voelen zij zich schuldig of kunnen bang zijn ook ziek te worden. 
Als ouder zit je vaak ook met je eigen verdriet, waardoor je er tijdens een scheiding of het ziekbed en overlijden niet altijd helemaal voor je kind(eren) kunt zijn. Voor even is dit niet erg. Het moet alleen niet te lang duren.

Hoe rouwen kinderen en pubers?

Kinderen/Jongeren rouwen (het verdriet/gemis doorleven) net als volwassenen om aankomend of geleden verlies, alleen uiten zij het vaak anders, omdat zij minder controle hebben over de volwassenwereld.

Iedere leeftijdsfase brengt een andere manier van rouwen met zich mee.
Kinderen/Jongeren hebben nog minder levenservaring, waardoor het voor hen lastig is hoe zij omgaan met verlies.

Ze zijn in de eerste plaats kinderen, pubers of jongvolwassenen en pas op de tweede plaats rouwen zij. Ook hebben kinderen veiligheid nodig om verdriet te kunnen tonen.

In mijn praktijk werk ik samen met ouders aan een open sfeer rondom een ingrijpende gebeurtenis zoals scheiding, ziekte of overlijden. Dit kan door coaching van de ouders, de ouders en het kind samen of alleen met het kind.
Om dit te verduidelijken gebruik ik veel materialen. Alleen woorden vervliegen vaak, materialen houden het gesprek vast. Daarnaast is het voor kinderen heel fijn om met materialen te werken, want hoe concreter, hoe beter.

Wat ik jullie kan bieden:

Coaching kind
Op het moment dat een kind een scheiding of overlijden meemaakt, brengt dit de veiligheid voor het kind aan het wankelen. Het huis wordt vaak gevuld met angst en onrust. Kinderen en jongeren rouwen net als volwassenen, alleen hebben zij vaak nog niet de woorden om dit goed te uiten.
Tijdens de coaching van jullie kind ga ik, met behulp van verschillende materialen, samen met het kind aan de slag om het verlies en het bijkomende verdriet te kunnen herkennen, te uiten en te verweven in het leven wat voor hem/haar ligt.

Volwassen coaching
We verliezen onze baan, onze relatie, onze gezondheid of zelfs het leven.
Niet dat ene verlies op een bepaald moment zorgt dat je uit het veld geslagen wordt, maar vooral de opeenstapeling van al deze verliezen.
Uiteindelijk lukt het je niet meer om door te gaan. Je blokkeert, bent niet meer jezelf en hebt geen ruimte meer voor dat wat om je heen gebeurt. Jijzelf, je partner, je gezin, je werk alles lijdt eronder.
Tijdens de coaching gaan we het verlies aan, door de pijn heen om van daaruit weer op te bouwen naar een leven waarin het verlies er wel is, alleen verweven in het leven van nu en je blik gericht op de toekomst.
Er ontstaat meer ontspanning. Jij weet weer beter wie je bent en wat jou waarden en normen zijn, waardoor er rust ontstaat in jouw leven en die van de mensen om je heen.

Gastlessen op school
Op PO in de bovenbouw en op het VO geef ik gastlessen over het thema dood. De dood is een deel van het leven wat iedereen zal meemaken, terwijl er vaak weinig over wordt gesproken. Hoe eerder kinderen in hun leven leren omgaan met verlies en het verdriet wat daar bij hoort, hoe makkelijker het voor hen zal zijn als zich een verdriet voordoet.
Het zijn 5 lessen van +/- 1,5 uur, waarbij alle rouwtaken (van emotie tot herinnering) via gesprek, spel en creativiteit , ondersteunt door materialen aan bod komen.

Rouwbegeleiding op school
Als een overlijden een school treft, is er even geen tijd meer om les te geven.
Lees verder op: Rouwbegeleiding op school

Workshops:

Workshop ‘Herinneringskaars’
Tijdens de workshop van ongeveer een uur wordt, in groepjes van hooguit 4 kinderen, stilgestaan bij verlies en belangrijke momenten voor, tijdens en na het overlijden.
Doordat de herinneringskaars bestaat uit een zelfgekozen foto en/of tekst, wordt dit een tastbare herinnering en kan troost bieden wanneer dit nodig is.
Prijs: € 25,= per persoon.

Tijdens de workshop ‘Kinderen begeleiden bij verlies’ krijg je inzicht in hoe kinderen per levensfase omgaan met verlies. Daarnaast neem ik jullie op een creatieve manier mee naar de verschillende rouwtaken die ieder mens doorloopt tijdens een verliesfase.
Door zelf de taken te doorlopen en bespreekbaar te maken ben je in staat je kinderen op een goede manier te begeleiden als zich een verliessituatie voordoet.
De workshop richt zich vooral op begeleiding bij overlijden en is daarnaast heel goed inzetbaar bij scheiding en ziekte of andere verlieservaringen.
De workshop zal ongeveer 3 uur duren en kost € 60,00 p.p. De workshop zal doorgaan bij minimaal 3 personen.
Zou je graag een workshop op locatie willen, neem hierover contact op over wat de mogelijkheden zijn.