Rouwbegeleiding op school

Als een leerling of personeelslid overlijdt, kan emotie in de weg staan om tactvol, snel en weloverwogen te reageren.

Wat houdt rouwbegeleiding op school in?

Als het bericht binnenkomt dat er een leerling, personeelslid of ouder komt te overlijden of overleden is, staat het onderwijs even op de tweede plaats.

Naast je eigen emoties, krijg je als leerkracht ook de emoties van je collega’s, de kinderen en hun ouders erbij.
Wat doet dit met jou?
Heb je genoeg kennis in huis om je hierin staande te houden?
Wat zijn je eigen gevoelens met betrekking tot het overlijden?
Allemaal vragen die naar boven kunnen komen en op dat moment, als je hierop niet goed voorbereid bent, je functioneren in de weg kunnen staan.

Het kan in zo’n periode helpend zijn om van buitenaf ondersteuning te krijgen, waardoor verlies en rouw in het team ruimte kunnen krijgen, maar ook de kinderen de veilige klas behouden die zij nu zo nodig hebben.

Als coach en trainer richt ik mij op het begeleiden en ondersteunen in:
– Preventie,
– Kennisoverdracht, advies en ondersteuning aan directie en team,
– Advies en ondersteuning aan ouders, d.m.v. ouderbijeenkomsten,
– Begeleiding van klassen, risicoleerlingen en individuele leerlingen.
Al deze onderdelen kunnen los of in combinatie met elkaar aangevraagd worden. Middels een gesprek zal duidelijk worden, wat jullie als school nodig hebben.

Het schoolteam coach ik in het ontwikkelen en formuleren van een visie en beleid rondom overlijden en rouw. Hieruit ontstaat een protocol en praktische handvatten.
Daarnaast geeft ik informatieve bijeenkomsten en trainingen, waarin o.a. ‘preventie in de groep’ en/of ‘hoe rouwen kinderen’ aan bod komen.

De begeleiding van ouders richt zich op ouderbijeenkomsten, waarin de nadruk zal liggen hoe ouders hun kinderen kunnen begeleiden na slecht nieuws en hoe kinderen rouwen in een bepaalde leeftijdsfase.
Daarnaast richt de begeleiding zich op psycho-educatie m.b.t. rouw.

Bij de begeleiding van de leerlingen, zal ik vooral de leerkrachten en ouders coachen hoe om te gaan met verlies.
Ook bied ik de mogelijkheid om een preventiegroep na overlijden te begeleiden, vooral voor jongeren is dit heel belangrijk.
Daarnaast verzorg vijf gastlessen waarin alle ins en outs rondom het thema dood besproken worden, gericht op beleving, cultuur, taal etc. Tijdens deze lessen sta ik samen met de kinderen stil hoe zij rouwen, hoe zij verder kunnen gaan en hoe ze diegene die hen dierbaar was kunnen blijven herinneren.

Wat is het resultaat?

Door specifiek te kijken naar de behoeften van de school, wordt het een protocol wat bij iedere calamiteit ingezet kan worden.

Directie en team weten wat zij aan elkaar hebben en staan samen sterk om ouders en leerlingen te begeleiden tijdens een ziekte of overlijden.

Doordat directie, team en ouders allen betrokken zijn ontstaat er voor de leerlingen een veilige omgeving in de school om samen het verlies te kunnen dragen en na enige tijd weer verder te gaan.