Rouwbegeleiding op school

Als een leerling of personeelslid overlijdt, kan emotie in de weg staan om tactvol, snel en weloverwogen te reageren.

Wat houdt rouwbegeleiding op school in?

Als het bericht binnenkomt dat er een leerling, personeelslid of ouder komt te overlijden of overleden is, staat het onderwijs even op de tweede plaats.

Als coach en trainer houdt ik mij bezig met:
– Preventie,
– Advies aan directie en team,
– Advies aan ouders, d.m.v. ouderbijeenkomsten,
– Begeleiding van klassen, risicoleerlingen en individuele leerlingen.

De begeleiding die ik geeft richt zich op het team, de ouders en de leerlingen.

Het schoolteam coach ik in het ontwikkelen en formuleren van een visie en beleid rondom overlijden en rouw. Hieruit ontstaat een protocol en praktische handvatten.
Daarnaast geeft ik informatieve bijeenkomsten en trainingen, waarin o.a. ‘preventie in de groep’ en/of ‘hoe rouwen kinderen’ aan bod komen.

De begeleiding van ouders richt zich op ouderbijeenkomsten, waarin de nadruk zal liggen hoe ouders hun kinderen kunnen begeleiden na slecht nieuws.
Daarnaast richt de begeleiding zich op psycho-educatie m.b.t. rouw.

Bij de begeleiding van de leerlingen bied ik preventief vijf gastlessen aan, waarin alle ins en outs rondom het thema dood besproken worden, gericht op beleving, cultuur, taal etc. Tijdens deze lessen sta ik samen met de kinderen stil hoe zij rouwen, hoe zij verder kunnen gaan en hoe ze diegene die hen dierbaar was kunnen blijven herinneren.

Wat is het resultaat?

Door specifiek te kijken naar de behoeften van de school, wordt het een protocol wat bij iedere calamiteit ingezet kan worden.

Directie en team weten wat zij aan elkaar hebben en staan samen sterk om ouders en leerlingen te begeleiden tijdens een ziekte of overlijden.

Doordat directie, team en ouders allen betrokken zijn ontstaat er voor de leerlingen een veilige omgeving in de school om samen het verlies te kunnen dragen en na enige tijd weer verder te gaan.